Exf2KBbe Warsztat samochodowy: diagnostyka komputerowa, elektryk samochodowy, naprawa skrzyni biegów, regeneracja przekładni szczecin CARMAN
Menu strony
Oleje silnikowe
Diagnostyka komputerowae
Układ hamulcowy
Filtry
Akumulator i układ ładowania
Geometria i układ kierowniczy
Klimatyzacja
Opony
Układy wydechowe
Układy wydechowe

Zadania:

  • odprowadzenie spalin,
  • redukcja hałasu powstaj±cego przy rozprężaniu spalin,
  • zmniejszenie emisji zwi±zków toksycznych do atmosfery.

Kontrolę stanu technicznego układu wydechowego zalecamy przeprowadzać np. podczas wymiany oleju silnikowego. W przypadku stwierdzenia:

  • uszkodzenia gumowych wieszaków lub elementów ł±cz±cych poszczególne czę¶ci układu - należy wymienić je na nowe, ponieważ ma to wpływ na trwało¶ć pozostałych elementów, spadaj±cy tłumik może nie tylko sam się uszkodzić lecz również uszkodzić zderzak lub np: zbiornik paliwa lub przewody hamulcowe.
  • uszkodzenia uszczelek - należy wymienić je na nowe, ponieważ powoduj± one nieszczelno¶ci układu wydechowego i mog± doprowadzić do przedostania się spalin do wnętrza pojazdu oraz powoduj± uszkodzenie (wypalenie) zł±czy tłumików co może doprowadzić do ich przedwczesnej wymiany.
  • uszkodzonych tłumików oraz katalizatorów - należy wymienić je na nowe. Uszkodzony tłumik może powodować  przedostawanie się spalin do kabiny, a uszkodzony katalizator nie oczyszcza spalin co prowadzi do zwiększonej toksyczno¶ci spalin a w pojazdach z system EOBD II powoduje zapalenie się lampki diagnostyki silnika a w skrajnych przypadkach powoduje uszkodzenie sondy lambda.

Uszkodzenia tłumika drgań(charakterystyczny cylindryczny oplot siatkowy – należy wspawać nowy element, ponieważ powoduje nieszczelno¶ć  i gło¶n± pracę układu.

Carman © 2010 - Wszelkie Prawa zastrzeżone